Over het omgevingsdashboard

Als gemeente wilt u inwoners informeren over hun directe leefomgeving. In geval van calamiteiten als een uitslaande brand, maar ook bij hoge waterstanden of milieuverontreiniging. Met het Omgevingsdashboard geeft u inwoners online inzicht in wat er in hun omgeving speelt. Op een interactieve kaart presenteert u realtime informatie over buurt, stad en regio. Zo verhoogt u niet alleen de veiligheid in uw gemeente, maar ook de betrokkenheid van inwoners.

Het Omgevingsdashboard

Wat is Omgevingsdashboard?

Omgevingsdashboard is een gezamenlijk project van gemeenten in west Brabant, de veiligheidsregio midden- en west Brabant en Centric Netherlands. In eerste instantie is Omgevingsdashboard gericht op het informeren van inwoners door of namens gemeenten over fysieke veiligheid (denk hierbij aan opslag en vervoer van gevaarlijke of risicovolle stoffen).

Op 24 oktober 2016 stelt staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, Omgevingsdashboard officieel in gebruik en is het beschikbaar voor de inwoners in west Brabant.

Voor iedere Nederlandse gemeente heeft Omgevingsdashboard een eigen plek zodat belangrijke lokale informatie snel te vinden is.

 

Wat kan ik er mee?

Omgevingsdashboard is dé plek waar je relevante informatie over jouw omgeving, vanuit verschillende bronnen zoals jouw gemeente, veiligheidsregio, politie, omgevingsdienst, waterschap enz. op één plek kunt vinden. Zoals gezegd vindt je nu nog alleen informatie over wat we fysieke veiligheid noemen.

Met deze informatie kun je je een goed beeld vormen over jouw directe omgeving en kun je je voorbereiden op noodsituaties.

Mocht er zich een situatie in jouw omgeving voordoen, zoals bijvoorbeeld een ongeval, die gevolgen kan hebben voor omwonenden zal omgevingsdashboard je ook waarschuwen via een zogenaamd ALERT. Op dit moment gaat dit nog via een sms bericht en heeft jouw gemeente dus jouw telefoonnummer nodig maar heel binnenkort gaat dit ook via een app op jouw smartphone die je kunt downloaden.

Meldt je daarom aan bij het Omgevingsdashboard van jouw gemeente om hierover geïnformeerd te blijven. Je kunt Omgevingsdashboard van jouw omgeving vinden via de website van jouw gemeente.

 

Bent u van een gemeente (of andere lokale overheid)?

Dan verwijzen wij u graag naar onze productpagina van Omgevingsdashboard.