Risico's in de buurt

In uw omgeving bevinden zich waarschijnlijk een of meerdere zogenaamde ‘risicobronnen’. Risicobronnen zijn bijvoorbeeld bedrijven waar veel met chemicaliën wordt gewerkt, tankstations, maar ook spoor- en waterwegen.

De meest risicovolle bedrijven in Nederland liggen in het Rijnmondgebied, langs de Maas in Limburg en bij Amsterdam Een overzicht uit 2005 met de maximale ongevalsgrootte bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland vindt u hier.

Uw gemeente en veiligheidsregio zijn voortdurend actief om de kans op een brand, explosie of gifwolk te minimaliseren. Denk aan het stellen van eisen aan de betreffende bedrijven, het controleren van vergunningen en het voorbereiden op noodsituaties.

Echter, het is ook zo dat er situaties ontstaan waar hulpdiensten niet altijd voor een oplossing kunnen zorgen in geval van nood. Hierdoor kan het zijn dat u enige tijd op zichzelf bent aangewezen. Dit wordt ‘zelfredzaamheid’ genoemd. Het omgevingsdashboard is bedoeld om u

  • de mogelijkheid te bieden om zich beter voor te bereiden op een noodsituatie en
  • te voorzien van een handelingsperspectief bij een noodsituatie

In andere woorden: de doelstelling van het omgevingsdashboard is het vergroten van uw zelfredzaamheid.

 

Voorbereiden op risico’s

De mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op een noodsituatie start met het achterhalen of en wat voor risico’s aanwezig zijn in uw buurt, wijk, gemeente of wijdere omtrek. Ook kan u, nadat u zich heeft aangemeld, aangeven waarvoor u een alert wil ontvangen bij een (mogelijke) noodsituatie bij u in de buurt. Tevens kunt u onveilige situaties melden aan uw gemeente via de hoofdpagina.

Risicobronnen bij u in de buurt zijn weergegeven met blauwe symbolen, voorzien van tekst en uitleg. Indien zich een brand of andersoortige noodsituatie voordoet, dan wordt het blauwe symbool vervangen door een geel symbool, inclusief een handelingsperspectief.

Een handelingsperspectief is een specifieke actie om in een bepaalde situatie te handelen, bijvoorbeeld bij een explosie of (dreigende) overstroming. Indien u zich in de buurt van de noodsituatie bevindt (met name indien u zich binnen het zogenaamde ‘impactgebied’ bevindt getekend rondom het gele symbool), dan wordt u dringend aangeraden om het handelingsperspectief op te volgen.

Het onderstaand plaatje is een voorbeeld van hoe een noodsituatie er op de kaart uitziet. De blauwe cirkel rond het icoon (nu een blauw rondje, maar bij een incident een gele driehoek) is de effectcirkel, dit is de omgeving waarop de situatie effect heeft en zal dan ook voor elke noodsituatie anders zijn. De rode sectorhoek geeft de windrichting aan, hier kunnen toxische stoffen en rook naartoe geblazen worden.  Bij het symbool zal de juiste handelswijze aan u uitgelegd worden.

Voorbeeld incident

 

Risico’s in uw buurt

Op de hoofdpagina ziet u de kaart van Nederland en de risicobronnen van de deelnemende gemeentes. Deze risicobronnen zelf komen uit de risicokaart, maar de weergave en bijbehorende informatie is zodanig aangepast dat het beter aansluit bij u als bewoner van een gemeente.

De specifieke omgevingsdashboard website van de gemeente Moerdijk is hier.

De specifieke omgevingsdashboard website van de gemeente Halderberge is hier.

De specifieke omgevingsdashboard website van de gemeente Roosendaal is hier.