Over het omgevingsdashboard

Het omgevingsdashboard is een samenwerking van de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Centric heeft het omgevingsdashboard samen met ons ontwikkeld.

De belangrijkste doelstellingen van het ongevingsdashboard zijn:

  • Eenduidige informatie voor inwoners over hun leefomgeving
  • Betere crisiscommunicatie bij calamiteiten
  • Verhoogde zelfredzaamheid en betrokkenheid
  • Veiligheid in jouw gemeente

Centraal, online platform
Een van de taken van de gemeente is om inwoners zowel preventief als tijdens calamiteiten goed te informeren over mogelijke risico’s. Met het omgevingsdashboard bieden we je een centraal, online platform met alle relevante informatie uit je directe leefomgeving.

Weten wat je moet doen
Dankzij het omgevingsdashboard kun je je beter voorbereiden op incidenten. In geval van een calamiteit vind je op het dashboard actuele informatie en concrete handelingsperspectieven. Door realtime updates en een interactieve kaart blijf je op de hoogte van de situatie.

Zelfredzaam zijn
De overheid vindt het belangrijk dat burgers zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Circa 80% van de burgers in Nederland kan zich doorgaans fysiek goed redden bij een incident. Circa 20% kan dit minder goed. Het gaat vaak om ouderen, kinderen onder de 14, gehandicapten, slechtzienden, doven of burgers die om een of andere reden minder of niet zelfredzaam zijn. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid – de overheid én de burgers – om naar deze mensen om te kijken en ze te helpen. Zeker bij een noodsituatie of calamiteit!