Buisleidingen onder de grond

In het onderstaande overzicht zijn alle buisleidingen onder de grond in de gemeente Roosendaal weergegeven. Via de startpagina kunt u alle stationaire inrichtingen en de risico's van de spoorlijnen en vaarwegen inzien.

 

Het bovenstaande kaartje geeft de hogedruk aardgasleidngen en leidingen met gevaarlijke stoffen die vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom en Antwerpen lopen. De dikke rode lijn is de buisleidingenstraat die ondergrond over een breedte van 150 meter in het buitengebied is gelegen.